Svampdöd anti-schimmelmiddel

(5 klantbeoordelingen)

Svampdöd kan ter bestrijding en ter voorkoming van groene algen en schimmels zoals zwarte puntjes (blauwschimmel, “het weer”) worden toegepast. Lees ook onze volledige uitleg.

Bestrijden:
Verdun het middel 1 op 30 (ca. 2,5%) met water en spuit dan de aangedane oppervlakken in. Laat vervolgens drogen en laat een weekje zitten. Doorgaans gaat de schimmel, alg of aanslag dan vanzelf weg, maar u kunt ook na een paar weken zelf de oppervlakken reinigen met een sopje van lijnoliezeep. Spuit vervolgens nog eens in ter voorkoming van nieuwe schimmel.

Voorkomen: Spuit het verdunde middel op het hout en laat drogen. U kunt daarna verven met onze verf. Na het schilderen spuit u de oppervlakken nogmaals in.

Lees de veiligheids informatie, bedenk dat ventilatie/isolatie altijd het beste is en gebruik alleen bij noodzaak.

Prijzen zijn per 1 liter verpakking. Hiermee behandelt u ongeveer 300 m² eenmalig.

19,95

Categorie:

Beschrijving

Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride. Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554 N. Uniquat kent in verband met de wet bestrijdingsmiddelen specifieke aanbevelingen.

Het middel wordt minder werkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische wasmiddelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:
Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het oppervlaktewater bereikt.

Veiligheids informatie anti-schimmel:

VEILIGHEIDSINFORMATIE: UN 1903
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte / gemorste vloeistof opruimen.
Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval
Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride

5 beoordelingen voor Svampdöd anti-schimmelmiddel

 1. Jorg Hulpio (geverifieerde eigenaar)

  Super spul

 2. Cor Gelderblom (geverifieerde eigenaar)

  Goed

 3. Liesbeth Mulch (geverifieerde eigenaar)

  Duidelijk, mooie uitleg, geen hogere wiskunde nodig.

 4. Egir Medina (geverifieerde eigenaar)

  Super goed!! een aanrader!

 5. alfred (geverifieerde eigenaar)

  goed

Een beoordeling toevoegen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Wellicht is voor u ook interessant…