Svampdöd anti-schimmelmiddel

Svampdöd kan ter bestrijding en ter voorkoming van algen en schimmels zoals zwarte punjes (blauwschimmel, “het weer”) worden toegepast. Lees ook onze volledige uitleg.

Bestrijden: Verdun 1 op 30 (ca. 2,5%) met water en spuit dan de aangedane oppervlakken in en laat drogen. Meestal gaat de schimmel of aanslag dan vanzelf weg. U kunt ook na een paar weken zelf de oppervlakken reinigen met een sopje van lijnoliezeep en daarna de behandeling herhalen.

Voorkomen doet u op dezelfde manier, echter u kunt eventueel voor het schilderen 0,05% toevoegen aan de verf en na het schilderen en drogen nogmaals de oppervlakken inspuiten.

Lees de veiligheids informatie, bedenk dat ventilatie altijd het beste is en gebruik alleen bij noodzaak. Lees ook de toelichting op de uitgebreide uitlegpagina.

Prijzen zijn per 1 liter verpakking

19,95

Categorie:

Beschrijving

Uniquat is een geconcentreerd algdodend middel, gebaseerd op een kwarternaire- ammonium en bevat 100 g/l N,N-didecyldimethylammoniumchloride. Uniquat is wettelijk toegelaten onder nummer 14554 N. Uniquat kent in verband met de wet bestrijdingsmiddelen specifieke aanbevelingen.

Het middel wordt minder werkzaam wanneer het in contact komt met zeep of synthetische
wasmiddelen.

WETTELIJK GEBRUIKSVOORSCHRIFT

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter:
Bestrijding van groene aanslag. Het behandelen van verharde oppervlakken en apparatuur
naast watergangen bij de bestrijding van groene aanslag is niet toegestaan. Dit middel is giftig
voor vissen en andere waterorganismen: Voorkomen moet worden dat de vloeistof het
oppervlaktewater bereikt.

Veiligheids informatie anti-schimmel:

VEILIGHEIDSINFORMATIE: UN 1903
Gevaar
Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product de handen grondig wassen. Voorkom lozing in het milieu. Beschermende handschoenen / beschermende kleding / oogbescherming / gelaatsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: de mond spoelen – GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Met veel water en zeep wassen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Gelekte / gemorste vloeistof opruimen.
Inhoud / verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor chemisch afval
Bevat: Didecyldimethylammoniumchloride

Beoordelingen

Er zijn nog geen beoordelingen.

Wees de eerste om “Svampdöd anti-schimmelmiddel” te beoordelen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Wellicht is voor u ook interessant…