Home » Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer Moose Färg

Dit is de website van Moose Färg, gevestigd te Schagen. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site en de inhoud ervan is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Moose Färg accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik van, of door informatie aangeboden op de website of door onvolledigheid op welke manier dan ook.

Voor de volledige bepalingen betreffende de omvang van de aansprakelijkheid van Moose Färg, wordt verwezen naar algemene voorwaarden van Moose Färg die op deze site zijn gepubliceerd en op alle contractuele overeenkomsten van toepassing zijn.

Deze website bevat links naar websites van derden maar Moose Färg is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden.

 

Auteursrecht

Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie en het beeldmateriaal op de website blijven te allen tijde voorbehouden aan Moose Färg dan wel haar licentiegevers.

Gebruik hiervan is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Moose Färg dan wel haar licentiegevers. Deze kunt u aanvragen door middel van het sturen van een e-mail.

 

Merknaam

Moose Färg wordt op de markt gebracht door Moose Färg B.V. De merknaam is wettelijk gedeponeerd en is eigendom van R.M.M. Smit, Witte Paal 304a, 1742 LD Schagen.