Potdekselplanken verven

Potdekselen van hout kan op verschillende manieren

Het is vaak handig om hout gepotdekseld te monteren. In Zweden wordt hout vaak vertikaal gezet zodat het vocht langs de naden naar beneden loopt. Vanwege constructie en ook estetische overwegingen wordt echter ook gekozen voor horizontale montage. Potdekselen vereist enig nadenken vooraf.

 

 

Potdekselen Zweeds rabat

Zweeds rabat: potdekselen op een slimme manier

Montage van gepotdekseld hout

Vooral bij schietpistolen worden de gaten vaak te groot, dus handwerk heeft de voorkeur. U kunt de spijkers eerst even in een potje met lijnolie laten staan en ze nat inslaan. Daardoor komt er een olie laagje om de spijker heen. Zo wordt roest voorkomen maar zorgt u ook (enigzins) voor een afsluiting voor vocht.

Na de montage nog een keer goed afwerken met Moose Färg en u heeft een bescherming voor jaren.

Gepotdekseld hout verven

Als u gepotdekseld hout wilt verven is Moose Färg zeer geschikt. Wij raden aan voor de montage de te potdekselen delen 1x aan de voorkant en achterkant te behandelen. Let daarbij ook op de kopse kanten. Deze moeten goed worden ingesmeerd. Veel vocht trekt namelijk op die manier naar binnen en dat moet voorkomen worden. Ook spijkergaten moeten zo klein mogelijk blijven.

Hier een voorbeeld van zgn Zweeds rabat, waarbij de achterkand recht is en de voorkand afloopt. Let ook op de inkepingen, waardoor het hout zonder lege ruimtes op elkaar aansluit.

potdekselen verven

Zweedse woning Falu Röd