Gebruiksaanwijzing Moose Färg Gråning vergrijzingsmiddel

Vergrijzingmiddel Gräning: om hout te laten vergrijzen

Het effect lijkt op zilverbeitsen, de hout structuur wordt duidelijker zichtbaar. Er ontstaat een zilvergrijze/zwarte kleur, die varieert afhankelijk van lichtinval en vochtigheid en soort hout. Moose Gråning is geen beits maar een stof, die hetzelfde effect geeft als jaren blootstelling aan zonlicht.

hout-vergrijzen

Effect op siberisch grenen

Vergrijzingsmiddel geeft een zekere bescherming tegen houtrot maar zeker niet tegen de ultraviolette stralen van de zon. Ook verzorgt het het hout niet. Gebruik daarom Storuman Skydd als afwerking. Vergrijzingsmiddel wordt geleverd als een poeder, los het op in lauw water.

Maak afhankelijk van de sooort hout een mengsel van ongeveer 5 tot 50 gr. vergrijzingsmiddel met 1 liter water, met een kleine toevoeging van groene zeep om de oplossing beter te laten doordringen. Begin met een lage concentratie (bij eiken tot slechts 5 gram per liter) om te zien hoe uw ondergrond reageert!  LET OP: overdosering kan ongewenste kleureffecten geven (groenkleuring). Ca. 8 minuten laten inwerken. Spoel na intrekken het overschot oplossing met ruim water van het hout en laat drogen

Werk alleen met een verse oplossing, als u de oplossing laat staan kan dit bruinkleuring geven (roest) en dan kunt u de oplossing niet meer gebruiken.

Elke houtsoort reageert anders. Als richtlijn kunt u aanhouden dat tannine houdende houtsoorten zeer snel reageren. Gebruik hiervoor een zeer verdunde oplossing. Dit geldt voor eiken, douglas, larix etc. Bij tannine arme houtsoorten zoals grenen en vuren zal de werking bij vers hout niet groot zijn. Als het oude planken zijn is het effect groter. Herhalen van de behandeling en blootstelling aan de zon zal het effect weer versterken. Soms kan toevoeging van tannine (niet in de shop maar wel bij mij verkrijgbaar) mooi zijn. LET OP: maak altijd een proefstukje om de juiste dosering te bepalen. Het is het beste als het hout eerst goed gedroogd is. Bijvoorbeeld vers Douglas kan groenig kleuren, zeker bij overdosering.

Bij eiken kan zepen met houtzeep een alternatief zijn voor het verouderen.

Kwast de planken in met met hout vergrijzingsmiddel oplossing en laat goed drogen.

Twee opeenvolgende behandelingen zijn meestal genoeg met een droogtijd van een dag ertussen. Spoel daarna het hout goed na met water om het overschot aan vergrijzingsmiddel af te wassen.

Als het regent voor het hout goed droog is of als de planken liggen ontstaan vlekken. Dat geldt ook voor dauw. Zoek dus een mooie droge periode uit. Laat enkele dagen goed drogen en kijk of de kleur u bevalt. De uiteindelijke kleur bepaalt u zelf en hangt af van het aantal behandelingen.

Vergrijzer beschermt NIET tegen UV en het hout zal onbehandeld steeds zwarter worden. Gebruik voor houtworm boorzuur, voor schimmel oxaalzuur (ontweringswater).

Werk vervolgens af met Pansar waterafstotende coating (voor liggend hout zoals terrassen), TOPP ( vloeren binnen) of voor staand hout Storuman Skydd en uw kleur zal goed worden geconserveerd. Houdt er wel rekening mee dat een afwerking de houtnerf naar voren haalt maar de kleur donkerder maakt (het wordt “nat”).

Belangrijk: spoel voor nabehandeling eerst het hout goed af om alle resten van het vergrijzingsmiddel te verwijderen!!!

Vergrijzingsmiddel kan leiden tot verkleuring op de ramen en glas (licht etsend), afdekken dus of eerst demonteren. Ook kunnen nare bruine vlekken ontstaan op steen (tegels) als u het vergrijzingsmiddel niet met zeer ruim water wegspoelt!

Reinig kwasten en kleding met veel water en wat zeep bv Polarsken biologischelijnoliezeep

Veiligheidsinformatie vergrijzingsmiddel

houtvergrijzingsmiddel

H315 H319 Aanraking met de ogen en de huid vermijden, veroorzaakt ernstige oogirritatie. H302 Schadelijk bij opname door de mond en inslikken. Bij onwel voelen arts raadplegen of een antigifcentrum en etiket tonen. Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oogbescherming en gelaatsbeschermering dragen. Bij contact met huid of ogen gedurende enige minuten met veel water spoelen. Verwijder contactlenzen. Hierna verder spoelen. Arts raadplegen. P301+312, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P313, P273. Voorkom lozing in het milieu. De inhoud, mengsel en de verpakking naar KCA station brengen. Cas nr. Gråning 13463-43-9  EG nr. 231-753-5.

Contactinformatie       (+31) (0)6 55 333 165. Adres: Witte Paal 304a 1742LD Schagen Nederland

Hout vergrijzen vergrijzingsmiddel
Gråning met Skydd
waterafstotende-houtconservering

Waterafstotende behandeling van hout: Vlonder, terras of schutting van naaldhout.

Unieke waterafstotende en conserverende behandeling voor alle soorten hout: Pansar 1 en 2 (heavy duty) en Pansar Lätt (voor meubels). Gebaseerd op nanotechnologie zorgt Pansar ervoor dat de poriën van …

Lees verder

houtbescherming houtcoating

Houten vlonder beschermen, houten terras behandelen

Wilt u een houten vlonder behandelen of een houten terras beschermen? Pansar is een unieke methode om hout en in het bijzonder om uw vlonder of terras te behandelen! Pansar …

Lees verder